5 మైక్రాన్ నైలాన్ ఫిల్టర్ బ్యాగ్ - 5 Micron Nylon Filter Bag


5 Micron Nylon Filter Bag, Wholesale 5 Micron Nylon Filter Bag manufaturer.


5 Micron Nylon Filter Bags

Nylon filter bag is supported by an inner wire basket inside the bag filtration system. The fluid flows out after filtering through the bag, so the impurity is intercepted in the filter bag.

5 Micron PA(Nylon) Filter Bag Sizes

No. 1# filter bag 2# filter bag 3# filter bag 4# filter bag
Size 7”×17” 7”×32” 4”×8” 4”×14”
Materials Nylon(PA, NMO) filter mesh screen
Craft Sewing, Welded
Top-Ring Material Plastic, Stainless steel, String, Steel
మైక్రో రేటింగ్ 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 400, 500,1000μm
Packing Carton with plastic film

5 Micron Nylon Filter Bag Design

PA Bag Top Sealing available with a ring top (galvanized steel, stainless steel, or polypropylene), Plastic Flange (collar).

Top with handles molded in, Drawstring or “tie-on” Top. Ring Bags can have optional handles or pull tabs sewn in to ease filter bag removal. Both Ring and Flange Top Bags fit a wide variety of filter bag housings. Tie-on and Blank Top Bags are used in filtration systems without filter housings and are available in an enormous variety of shapes and sizes.

5 micron Nylon Filter Bag Plastic ring

Item Sizes Price వివరణ Inquiry
NMO5P1P 7″X16″ $$.$$ Sizes 4# 5 micron Nylon Filter Bag plastic ring Enquiry NMO5P1P
NMO5P2P 7″X32″ $$.$$ Sizes 4# 5 micron Nylon Filter Bag plastic ring Enquiry NMO5P2P
NMO5P3P 4″X9″ $.$$ Sizes 4# 5 micron Nylon Filter Bag plastic ring Enquiry NMO5P3P
NMO5P4P 4″X15″ $.$$ Sizes 4# 5 micron Nylon Filter Bag plastic ring Enquiry NMO5P4P

5 micron Nylon Filter Bag stainless steel ring

Item Sizes Price వివరణ Inquiry
NMO5P1SS 7″X16″ $$.$$ Sizes 1# 5 micron Nylon Filter Bag stainless steel ring Enquiry NMO5P1SS
NMO5P2SS 7″X32″ $$.$$ Sizes 2# 5 micron Nylon Filter Bag stainless steel ring Enquiry NMO5P2SS
NMO5P3SS 4″X9″ $.$$ Sizes 3# 5 micron Nylon Filter Bag stainless steel ring Enquiry NMO5P3SS
NMO5P4SS 4″X15″ $.$$ Sizes 4# 5 micron Nylon Filter Bag stainless steel ring Enquiry NMO5P4SS

5 micron Nylon Filter Bag steel ring

Item Sizes Price వివరణ Inquiry
NMO5P1S 7″X16″ $$.$$ Sizes 1# 5 micron Nylon Filter Bag steel ring Enquiry NMO5P1S
NMO5P2S 7″X32″ $$.$$ Sizes 2# 5 micron Nylon Filter Bag steel ring Enquiry NMO5P2S
NMO5P3S 4″X9″ $.$$ Sizes 3# 5 micron Nylon Filter Bag steel ring Enquiry NMO5P3S
NMO5P4S 4″X15″ $.$$ Sizes 4# 5 micron Nylon Filter Bag steel ring Enquiry NMO5P4S

5 Micron Nylon Filter Bag Advantage

Nylon filter bag most needed micron ratings available 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 400, 50,1000μm
All industry standard and custom sizes available
Nylon filter bags have High flow/low pressure drop media
Surface-retention filtration
Nylon filter bags have wide chemical compatibility
Nylon filter bag Sewn construction:
Handles standard on all bags
Choice of steel ring, plastic ring or molded plastic flange

5 Micron Nylon Filter Bag Tags : , ,

3 responses to “5 Micron Nylon Filter Bag”

  1. Kis says:

    Glad cooperation with COX. Good service, high quality.

  2. Henry says:

    The nylon filter bag arrival in good condition. Thanks for your support.

  3. William\ says:

    Quality bag received. Will purchase more in the future

సమాధానం ఇవ్వూ

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురించబడదు. అవసరమైన ఫీల్డ్‌లు గుర్తించబడ్డాయి *

*ఈ పాస్‌వర్డ్‌ని కాపీ చేయండి*

* ఇక్కడ పాస్‌వర్డ్‌ని టైప్ చేయండి లేదా అతికించండి *


ఫిల్టర్ బ్యాగ్ఫిల్టర్ బ్యాగ్ఫిల్టర్ బ్యాగ్ఫిల్టర్ బ్యాగ్pe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hవడపోత ఫాబ్రిక్వడపోత ఫాబ్రిక్వడపోత ఫాబ్రిక్వడపోత ఫాబ్రిక్పాలిస్టర్ అంటే ఏమిటి?పాలిస్టర్ అంటే ఏమిటి?పాలిస్టర్ అంటే ఏమిటి?పాలిస్టర్ అంటే ఏమిటి?వడపోత వస్త్రంవడపోత వస్త్రంవడపోత వస్త్రంవడపోత వస్త్రంవడపోత వస్త్రంవడపోత వస్త్రంవడపోత వస్త్రంవడపోత వస్త్రంపాలిస్టర్ ఫాబ్రిక్ లక్షణాలుపాలిస్టర్ ఫాబ్రిక్ లక్షణాలుపాలిస్టర్ ఫాబ్రిక్ లక్షణాలుపాలిస్టర్ ఫాబ్రిక్ లక్షణాలుపాలిస్టర్ ఫాబ్రిక్ అది ఏమిటిపాలిస్టర్ ఫాబ్రిక్ అది ఏమిటిపాలిస్టర్ ఫాబ్రిక్ అది ఏమిటిфетр nomaxфильтр пакеты нейлонNonwoven Polypro Filters 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяРукав фильтрующий PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяవడపోత సంచులు NMO50UPవడపోత సంచులు NMO50UPపనివాడుమెష్ ఫిల్టర్ nmo 150ఫిల్టర్ ప్రెస్ బ్యాగ్‌ల రకాలుఫిల్టర్ మూలకం NMO1000P1PA63873పాలిస్టర్ మెయిల్పాలిస్టర్ మెయిల్పాలిస్టర్ మెయిల్పాలిస్టర్ మెయిల్https://filterbag org/po10p12s htmlఅధిక ఉష్ణోగ్రతకు pvc ఫిల్టర్ కేజ్pe1p2sPE1P2S కాన్వాస్PE1P2S కాన్వాస్PE1P2Sక్యాటర్కార్ప్ | మెయిల్ తయారీhttps://filterbag org/th/filter-fabrics-filter-cloth htmlఫిల్టర్ మెష్ నైలాన్ ఫాబ్రిక్టెఫ్లాన్ బ్యాగ్ ఫిల్టర్టెఫ్లాన్ బ్యాగ్ ఫిల్టర్టెఫ్లాన్ బ్యాగ్ ఫిల్టర్ఎయిర్ ఫిల్టర్ల కోసం PTFE ఫాబ్రిక్