PE10P4P - PE10P4P


PE10P4P, Wholesale PE10P4P manufaturer.


Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Plastic Sure Seal Ring – Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50 | B1125628

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Plastic Sure Seal Ring – Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 4-1/8″Dia. X 14″L, 10 Micron, Plastic Sure Seal Ring – Pkg Qty 50Constructed using 100% synthetic polyester. The proper combination of fiber diameters,weights and thicknesses result in an economical depth filter media.To reduce fiber migration, Polyester bags are singed . Polyester materials meet FDAregulations for food contact under CFR21, Section 177.1520. Ability to remove both solid and gelatinous particles. Broad chemical compatibility.

PE10P4P

Laʻipepa fakamatala Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Plastic Sure Seal Ring - Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125628Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Plastic Sure Seal Ring - Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125628 - COX Filter Tech

Fakaikiiki ʻo e koloa:

LOLOA ʻO E ʻINISI 14
DIAMETER ʻINISI 4-1/8
TAIPEʻI Sivi ʻo e kato huhuʻa
LANGA ʻO E KATO Polyester Felt
KAUTAHA KOKA filter fakatekinikale
MICRONS 10
KAU AI Fakaʻaongaʻi
LAHI ʻO E KOFUKOFU 50
MAMAFA NE PAUNI ʻE 0.28
FIKA ʻO E KONGA MANUFACTURER PE10P4P
MEDIA FINISH Plain
LANGA ʻO E MAMA Plastic Sure Seal Ring

5 micron e kato sivi nailoni5 micron e tangai sivi ʻo e vailahi ʻo e sitokeni sioʻatapolipolopilini filter naunau katoʻU tangai ki hono siviʻi ʻo e puha ika sioʻfanga kiʻi tangai sivi ʻo e SI100 micron e tangai sivi ʻo e nailoniNaʻe ongoʻi ʻe he Sieka micron e fanga kiʻi tangai sivi5 micron e tangai sivi ʻo e Poliesitamicron ʻe 25 ʻa e tangai sivi nailonifanga kiʻi tangai puha ika sioʻata micronfanga kiʻi tangai puha ika sioʻataPoliesita nailoni filter katoNaʻe ongoʻi ʻe he Poliesita ʻa e fanga kiʻi tangai sivikato sivi ki he puha ika sioʻata5 micron e kato sivi nailoni1000 micron filter katomicron ʻe 10 ʻa e tangai sivi nailoni100 micron e kato sivi nailoni05 micron filter katokouti hs ki he kato sivi ʻo e Poliesita90 micron filter katongaahi kautaha hu koloa huhuʻa70 micron filter katopuha ika sioʻata fakalele ʻemau filter100 micron filter katokiʻi tangai ti nailoni150 micron filter bagmicron nailoni filter katoKato sivi ʻo e Poliesita

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 4-1/8"Dia. X 14"L, 10 Micron, Plastic Sure Seal Ring – Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

PE-5P5-SS-PP-10-P4-PPE1P3SPP-50P5-SNMO5P4SPE-1-P5-SS-SS-125P2-SS-NMO200P3PNMO-5P2-SS-SS-50P5SS-NMO-25P3SS-PE-5-P3-SPE125P2SPE-10-P2-SS-NMO1P5SSPP20P5SNMO-50-P2-PPE75P5PSS-125P1-SS-NMO-50P1PNMO-50-P1-PPE150P4PPP20P4SPE-25-P5-SPE10P3SSNMO-200P1-SPE-10-P5-SPE-10P2-SPE-25-P1-PPP-150-P3-PNMO-200-P6-PPP50P1PPP125P2PNMO-50-P6-SS-NMO-25P4PPE-1-P3-PNMO-10P1SPP-10P4-SPE200P4SPE-75-P2-P

PE10P4P

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоефетр nomaxфильтр пакеты нейлонʻIkai ke Polypro meʻasivi 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяАаааа фиаьающии PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяфиаьааьныа ашаи NMO50UPфиаьааьныа ашаи NMO50UPmaʻuʻanga fakamatalaфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873meili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitahttps://filterbag org/po10p12s htmlpvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILEPE1P2SCatercorp | Meili ʻo e ngaohiʻanga koloahttps://filterbag org/th/filter-fabrics-filter-cloth htmlфильтр сетка нейлоновая тканьРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонааань PTFE оаа азоашных фииьааоо