PE200P5P - PE200P5P


PE200P5P, Wholesale PE200P5P manufaturer.


Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 6-7/8"Dia. X 34"L, 200 Micron, Plastic Sure Seal Ring -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50 | B1125387

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 6-7/8"Dia. X 34"L, 200 Micron, Plastic Sure Seal Ring -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 6-7/8″Dia. X 34″L, 200 Micron, Plastic Sure Seal Ring -Pkg Qty 50Constructed using 100% synthetic polyester. The proper combination of fiber diameters,weights and thicknesses result in an economical depth filter media.To reduce fiber migration, Polyester bags are singed . Polyester materials meet FDAregulations for food contact under CFR21, Section 177.1520. Ability to remove both solid and gelatinous particles. Broad chemical compatibility.

PE200P5P

Laʻipepa fakamatala Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 6-7/8"Dia. X 34"L, 200 Micron, Plastic Sure Seal Ring -Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125387Water Filtration | Bag Filters | Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 6-7/8"Dia. X 34"L, 200 Micron, Plastic Sure Seal Ring -Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125387 - COX Filter Tech

Fakaikiiki ʻo e koloa:

LOLOA ʻO E ʻINISI 34
DIAMETER ʻINISI 6-7/8
TAIPEʻI Sivi ʻo e kato huhuʻa
LANGA ʻO E KATO Ongoʻi ʻe he Poliesitaá
KAUTAHA KOKA filter fakatekinikale
LANGA ʻO E MAMA Foʻi mama fakamaʻu ʻo e pelesitiki
MAMAFA NE PAUNI ʻE 0.41
MICRONS 200
KAU AI Fakaʻaongaʻi
LAHI ʻO E KOFUKOFU 50
FAKAʻOSI ʻO E MITIA Mahinongofua
FIKA ʻO E KONGA MANUFACTURER PE200P5P

ʻU tangai sivi ʻo e Poliesita1000 micron filter kato5 micron e meʻa sivi vaii micron filter bagKato sivi ʻo e Poliesita1 micron e totongi ʻo e kato afeisiviʻi ʻo e puha ika sioʻata uklahi ʻo e sitokeni sioʻatameʻa sivi huhuʻa ʻoku faʻu ʻaki e tangameʻa sivi ʻo e tangai ki he meʻa huhuʻameʻatui lalahi 1 micron filter1 micron e fanga kiʻi tangai sivi tuʻuloa200 micron e kato sivi ʻo e nailoniʻu tangai filter huhuʻa5 micron e fanga kiʻi tangai sivi huhuʻap filter katosiviʻi ʻo e puha ika sioʻata ko e uk5 micron e kato sivi nailoni300 micron filter katosivi ʻo e puha ika sioʻataKo e ha ʻa e kato micron filterNaʻe ongoʻi ʻe he Sieka micron e fanga kiʻi tangai sivi1 micron nailoni filter05 micron filter katopolipolopilini filter naunau katonailoni filter kato5 micron e kato sivi ʻo e Poliesita200 micron filter kato 2fanga kiʻi tangai sivi huhuʻa Kanata120 micron filter kato

Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 6-7/8"Dia. X 34"L, 200 Micron, Plastic Sure Seal Ring -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

PP-10P6-SNMO100P3SNMO-1P4-SS-PP-1-P6-PPP-75-P6-PPE-75-P2-SS-PE-100P4PPP-5P6-SS-NMO100P3PPE-50-P6-SNMO200P2SSNMO-1P3SS-PP-150P3-SS-PP125P2SPP100P2SSSS-100-P1-SPE-20P2SPP150P3SSS75P1SSNMO5P3PPE-200P5SS-NMO-200P3PPE75P5SPP75P4PPP-1P2SS-NMO-75P5PPP-100P3-SPE-50-P3-SPE20P5PPE-10P5-SPE-25P1-SS-PP-20-P1-SS-NMO-10-P6-PNMO150P5SSPP-75-P6-SS-PE-100P3SS-NMO-50P1-SPP-10-P1-SPP-75P6PNMO-25P1S

PE200P5P

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеhttps://filterbag org/cs/PES500 ценаFakatau 15 Micron nailoni filter nailoniMeʻa sivi ʻo e kato NMU 150 P2-SФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50ссаааа из поаиэсса аааза счаасси 1000 саа schwegmann-technikФиаьааьныа ашоа NMO300UP3Z50NMO-45PEXL-5-PO2HAY-08Lфее nomaxфильтр пакеты нейлонʻIkai ke Polypro meʻasivi 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяАаааа фиаьающии PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяфиаьааьныа ашаи NMO50UPфиаьааьныа ашаи NMO50UPmaʻuʻanga fakamatalaфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873pvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILEPE1P2Sфильтр сетка нейлоновая тканьРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлон