PE25P12P - PE25P12P


PE25P12P, Wholesale PE25P12P manufaturer.


PE25P12P, Liquid Filter Bags On COX Filter Tech

PE25P12P

Item # PE25P12P, Micron Filter Bags

Fika ʻo e konga ʻo e O : PE25P12P

Fika ʻo e sipinga ʻa KOKA : PE25P12P

OD (ʻi he.) : 8-3/8

Maʻolunga fakakatoa (ʻi he.) : 36

Sipinga : 25 micron

Mitia : Polyester

Options : Flange

100 micron e tangai sivi ʻo e nailoni1 micron absolute filter bags300 micron filter kato mitialalanga ʻa e tangai sivi ʻo e Poliesitaliquid bag filter design calculation0.1 micron filter bag200 micron e kato sivi ʻo e nailonimicron filter ʻe 10100 micron nylon filter bagmicron e fanga kiʻi tangai filter ki he hase1 micron polyester felt filter bagnylon filter tea bag0.2 micron filter bag25 micron nylon filter bagbag filter for liquid100 micron filter kato0.25 micron filter bagpolipolopilini filter kato tupenuliquid filter bagaquarium filter sock alternativemicron ʻe 10 ʻa e tangai sivi nailoni25 micron filter bag – sockfounga sivi ʻo e kato huhuʻa25 micron filter bag5 micron polyester filter bagsfanga kiʻi tangai sivi huhuʻa ukmicron filter bagsmicron filter katosivi puha ika sioʻata 100 micronmicron e tangai filter

PE25P12P Micron Filter Bag

NMO5P3PNMO20P2SSNMO25P2SSPP150P5PNMO1P2PPP10P5SSPE5P1SPE1P5SPE125P5SPP150P5SPE200P1SPP100P5SSNMO150P5SSPE125P3SSPP75P5SSPE50P1PNMO25P1SNMO10P4SPE50P3SSPP10P2SSNMO75P2PPP100P3SSNMO200P2SSNMO20P5SPP5P2SSNMO75P1SPE10P6SPP5P6SNMO10P6SPP10P6SS

PE25P12P

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоефильтровальные мешки NMO50UPфильтровальные мешки NMO50UPworkideфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873meili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitahttps://filterbag org/po10p12s htmlpvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILEPE1P2SCatercorp | Meili ʻo e ngaohiʻanga koloahttps://filterbag org/th/filter-fabrics-filter-cloth htmlфильтр сетка нейлоновая тканьРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонааань PTFE оаа азоашных фииьааооааань PTFE оаа азоашных фииьааооааань PTFE оаа азоашных фииьааооmeili huimeili huimeili huiEaton ki hono siviʻi ʻo e kato po-50 filter kato