PE75P3P - PE75P3P


PE75P3P, Wholesale PE75P3P manufaturer.


PE75P3P, Liquid Filter Bags On COX Filter Tech

PE75P3P

Item # PE75P3P, Micron Filter Bags

Fika ʻo e konga ʻo e O : PE75P3P

Fika ʻo e sipinga ʻa KOKA : PE75P3P

OD (ʻi he.) : 4-1/16

Maʻolunga fakakatoa (ʻi he.) : 8

Sipinga : 75 micron

Mitia : Polyester

Options : Flange

micron e fanga kiʻi tangai filter ki he hasepolyester mesh filter bag220 micron e kato sivi ʻo e pilamitiaquarium filter sock material50 micron filter bagaquarium filter sock micron200 micron e kato sivi tapafafanga kiʻi tangai sivi huhuʻa Kanatapolipolopilini filter kato tupenuliquid bag filter design calculation100 micron mesh filter bagbig horn 1 micron filter bag90 micron filter bag1 micron filter bag for dust collectoraquarium filter sock size16 oz polyester filter bagsaquarium filter bio bag200 micron filter kato200 micron e kato sivi ʻo e nailoni1 micron e tangai sivi ʻo e loloNaʻe ongoʻi ʻe he Poliesita ʻa e fanga kiʻi tangai sivip filter tangaipp filter bagbag filter for liquid2 micron filter bag1 micron filter bag water25 micron filter bag – sock1 micron e totongi ʻo e kato afei25 micron nylon filter bag25 micron filter bag

PE75P3P Micron Filter Bag

NMO25P3SPE50P4SSPP125P5PPP75P5SPE150P3SSPP20P2SSPP200P5PNMO50P1PPE100P4SSNMO200P4SPE25P1PPP150P4SSPE1P1PPP150P5SSPP75P4SPP150P3PPP50P4PNMO5P4SPP50P2SSNMO50P2PNMO10P4SPE150P2PPP100P6PPP125P1SSPE1P3PNMO25P1SSPP1P6PPP75P4SSPE75P3SSNMO20P4P

PE75P3P

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоефильтровальные мешки NMO50UPworkideфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873meili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitahttps://filterbag org/po10p12s htmlpvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILEPE1P2SCatercorp | Meili ʻo e ngaohiʻanga koloahttps://filterbag org/th/filter-fabrics-filter-cloth htmlфильтр сетка нейлоновая тканьРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонааань PTFE оаа азоашных фииьааооааань PTFE оаа азоашных фииьааооааань PTFE оаа азоашных фииьааооmeili huimeili huimeili huiEaton ki hono siviʻi ʻo e kato po-50 filter katoEaton ki hono siviʻi ʻo e kato po-50 filter kato