NMO800C2 - NMO800C2


NMO800C2, Wholesale NMO800C2 manufaturer.


Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 7.31"Dia. X 32.5"L, 800 Micron, Snap Band -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50 | B1125007

Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 7.31"Dia. X 32.5"L, 800 Micron, Snap Band -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 7.31″Dia. X 32.5″L, 800 Micron, Commercial Snap Band -Pkg Qty 50Standard Mesh Liquid Filter Bags feature High flow/low pressure drop media.Surface-retention filtration. Wide chemical compatibility. Economical removal of non-deformable contaminants. Temperature ratings to 350°F.

NMO800C2

Laʻipepa fakamatala Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 7.31"Dia. X 32.5"L, 800 Micron, Snap Band -Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125007Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 7.31"Dia. X 32.5"L, 800 Micron, Snap Band -Pkg Qty 50 - Pkg Qty 50 | B1125007 - COX Filter Tech

Fakaikiiki ʻo e koloa:

LOLOA ʻO E ʻINISI 32-1/2
DIAMETER ʻINISI 7-5/16
TAIPEʻI Tuitui ʻo e kato huhuʻa filter
LANGA ʻO E KATO Nailoni nailoni
MAMAFA NE PAUNI ʻE 0.17
FIKA ʻO E KONGA MANUFACTURER NMO800C2
LANGA ʻO E MAMA Commercial Snap Band
KAUTAHA KOKA filter fakatekinikale
KAU AI Loop Handle
MICRONS 800
LAHI ʻO E KOFUKOFU 50

sivi ʻo e puha ika sioʻata piokalafi kato1 micron filter kato ki he tokotaha tanaki efu200 micron e kato sivi ʻo e nailonikiʻi tangai ti nailoni5 micron e fanga kiʻi tangai sivi huhuʻa1 micron e kato sivi ʻo e Poliesitai micron filter bagfilter bag micron ratingmicron ʻe 10 ʻa e tangai sivi nailonifanga kiʻi tangai sivi ʻo e SI125 micron filter katoʻinisi ʻe 4 ʻo e puha ika sioʻata1 micron nailoni filter30 micron filter katomicron ʻe 25 ʻa e tangai sivi nailoni200 micron e kato sivi ʻo e nailoni400 micron filter bagliquid bag filter design calculation150 micron filter bag50 micron filter katopp filter bag5 micron e kato sivi nailoni5 micron e kato sivi ʻo e Poliesitameʻatui lalahi 1 micron filtermicron e tangai filteraquarium filter charcoal bagsp filter tangai200 micron filter katopolipolopilini filter kato tupenu500 micron filter kato

Sewn Liquid Bag Filter, Nylon Mesh, 7.31"Dia. X 32.5"L, 800 Micron, Snap Band -Pkg Qty 50 – Pkg Qty 50

NMO-25P6SPE25P3SPE100P4SSPE-200P3PPP10P3PPP-100P5SS-PP-50P2SS-NMO-100-P6-SNMO-75P3SPE-200P6-SPE-100P6-PNMO-10P6SS-PP100P2SPP-25P2-SPP-20P2-SS-PP-5P2-SS-NMO-75-P4-PPP25P4SSNMO-20P4SS-PE20P4SPE-10-P6-PNMO-75P6SPE-75P1-PNMO-75P2-SPP-25P1-PSS-100-P2-SPE10P3SSPP-75P4-SPP-25P5-PPP-20P3SS-PE-10-P1-SNMO-20P3PNMO25P2SNMO-125P2PSS200P1SNMO-5-P6-SPP-1-P5-SS-PP200P3SPP10P5SPP-10P6SS-

NMO800C2

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоефильтр пакеты нейлонʻIkai ke Polypro meʻasivi 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяАаааа фиаьающии PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяфиаьааьныа ашаи NMO50UPфиаьааьныа ашаи NMO50UPmaʻuʻanga fakamatalaфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873meili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitahttps://filterbag org/po10p12s htmlpvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILEPE1P2SCatercorp | Meili ʻo e ngaohiʻanga koloahttps://filterbag org/th/filter-fabrics-filter-cloth htmlфильтр сетка нейлоновая тканьРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонааань PTFE оаа азоашных фииьааооааань PTFE оаа азоашных фииьааоо