PES3P9SH - PES3P9SH


PES3P9SH, Wholesale PES3P9SH manufaturer.


Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 5-1/2"D. X 31"L, 3 Micron, Steel Ring-Pkg 50 – Pkg Qty 50 | B1125901

Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 5-1/2"D. X 31"L, 3 Micron, Steel Ring-Pkg 50 – Pkg Qty 50

Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 5-1/2″Dia. X 31″L, 3 Micron, Standard Steel Ring-Pkg Qty 50Constructed using 100% synthetic fibers in polyester. The proper combination of fiber diameters,weights and thicknesses result in an economical depth filter media.To reduce fiber migration Polyester bags are singed .

PES3P9SH

Laʻipepa fakamatala Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 5-1/2"D. X 31"L, 3 Micron, Steel Ring-Pkg  50 - Pkg Qty 50 | B1125901Water Filtration | Bag Filters | Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 5-1/2"D. X 31"L, 3 Micron, Steel Ring-Pkg  50 - Pkg Qty 50 | B1125901 - COX Filter Tech

Fakaikiiki ʻo e koloa:

LOLOA ʻO E ʻINISI 31
DIAMETER ʻINISI 5-1/2
TAIPEʻI Tuitui ʻo e kato huhuʻa filter
LANGA ʻO E KATO Polyester Felt
KAUTAHA KOKA filter fakatekinikale
KAU AI Fakaʻaongaʻi
LANGA ʻO E MAMA Foʻi mama ukamea angamaheni
MICRONS 3
LAHI ʻO E KOFUKOFU 50
MAMAFA NE PAUNI ʻE 0.18
FIKA ʻO E KONGA MANUFACTURER PES3P9SH

1 micron e kato sivi ʻo e Poliesitamicron ʻe 25 ʻa e tangai sivi nailoni220 micron e kato sivi ʻo e pilamitifanga kiʻi tangai sivi huhuʻa ukNaʻe ongoʻi ʻe he Poliesita ʻa e kato sivikiʻi tangai mitia sioʻata1/2 micron filter bag1000 micron filter katoPoliesita nailoni filter1 micron kato sivi tuʻuloaaquarium filter sock micron800 micron filter katoʻu tangai filter huhuʻasiviʻi ʻo e puha ika sioʻata ko e uk90 micron filter kato1 micron naʻe ongoʻi ʻe he Poliesita ʻa e kato sivi75 micron filter baglalanga ʻa e tangai sivi ʻo e Poliesita5 micron e kato sivi nailonii micron filter bag3 micron filter kato5 micron e fanga kiʻi tangai sivi huhuʻasivi ʻo e puha ika sioʻata piokalafi katomicron filter e fanga kiʻi tangai100 micron nailoni filterkautaha sivi huhuʻaduda diesel 1 micron filtermicron e fanga kiʻi tangai filter ki he hase200 micron filter kato 205 micron kato sivi ʻo e vai

Sewn Liquid Bag Filter, Polyester Felt, 5-1/2"D. X 31"L, 3 Micron, Steel Ring-Pkg 50 – Pkg Qty 50

PP1P2PPP150P4SSNMO-200P6-SPE-75P2-SS-NMO-125P6-SS-PP-20-P5-SPE-200P6-PNMO-150-P4-SPP-75P3-PPE-1-P5-SS-PE20P2SPE-50P1-SPP-25P6-PNMO-150P2-SPE100P5PPP-50P4SNMO-1P6-SSS-150-P2-SS-PE25P5PPE-5P6SS-NMO75P3SPE125P5SSNMO20P1SSNMO-150P2PPP-100-P6-SS-PP-125-P4-PPE-1P2SS-PE-125P2SPE1P6SSNMO150P3SSSS50P1SSPE200P4SPP-1P5-SS-PP-75P6SS-PP50P5SPE-50P3SS-PP20P1SNMO-75P2SPP-200P1PNMO75P1SS

PES3P9SH

Tuku mai ha Tali

He ʻikai pulusi ho tuʻasila ʻīmeilí. ʻOku fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi konga (field) ʻ *

* Hiki tatau e lea fufu ko ʻeni *

* Taipeʻi pe fakapipiki ʻa e lea fufuu ʻi heni *


kato sivikato sivikato sivikato sivipe 5p4s-hpe 5p4s-hpe 5p4s-hfilter tupenufilter tupenufilter tupenufilter tupenuполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеполиэстер что это такоеmeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenumeʻa siviʻi e tupenuผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองผ้ากรองполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань свойстваполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоеполиэстер ткань что это такоефетр nomaxфильтр пакеты нейлонʻIkai ke Polypro meʻasivi 7-1/2 MSDSткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяАаааа фиаьающии PES-500 495ткань тефлоновая фильтровальная термостойккаяфиаьааьныа ашаи NMO50UPфиаьааьныа ашаи NMO50UPmaʻuʻanga fakamatalaфиаьа саачааыа nmo 150faʻahinga ʻo e filter Press tangaiэеееннт фииьииющии NMO1000P1PA63873meili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitameili ʻo e Poliesitahttps://filterbag org/po10p12s htmlpvc filter ʻa e ʻaa ki he ʻea maʻolungape1p2sPE1P2S TOILEPE1P2S TOILEPE1P2SCatercorp | Meili ʻo e ngaohiʻanga koloahttps://filterbag org/th/filter-fabrics-filter-cloth htmlфильтр сетка нейлоновая тканьРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонРукавный фильтр тефлонааань PTFE оаа азоашных фииьааоо